<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=224441&amp;fmt=gif">
IAM ratkaisu

ovatko yrityksesi tiedot turvassa?

Pilvipalveluihin siirtyminen tuo mukanaan haasteen paikallisen Active Directoryn käytölle. AD:n ulkopuolelle jäävät pilvipalvelut muodostavat uhan yrityksen tehokkaalle pääsynhallinnalle.

Perinteisen AD:n hierarkkinen rakenne ei vastaa modernin identiteetin- ja pääsynhallinnan tarpeita, ja siksi monet yritykset etsivät pilvipohjaisia vaihtoehtoja tai täydentäviä ratkaisuja AD:lle.

Miten valita sopivin IAM-ratkaisu?

Modernit identiteetin- ja laitehallinnan järjestelmät tarjoavat erinomaisen käyttäjäkokemuksen loppukäyttäjän näkökulmasta, ja palvelevat vauhdilla yleistyvää mobiilikäyttöä. Vertailimme yleisimpiä identiteetin-ja laitehallinnan järjestelmiä 

Tässä taulukossa vertaillemme

  • Yrityksen oma Active Directory
  • Microsoft Azure AD
  • WMware/Workspace ONE
  • Okta

Mitkä ovat tärkeimpien järjestelmien hyödyt ja kenelle ne parhaiten sopivat? Lataa vertailu!